Żabki

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Mamy już 6 lat i przygotowujemy się do szkoły.

Poznajemy litery, liczymy, odkrywamy świat.

Lubimy gry i zabawy ruchowe organizowane w przedszkolnej sali jak i  w przedszkolnym ogrodzie. 

Potrafimy już sami zorganizować sobie zabawę.

Chłopcy chętnie grają w piłkę, dziewczynki lubią zabawę w teatr. Znamy i przestrzegamy zasady kodeksu grupowego.

Aktualności grupy

Opiekunowie grupy

Kinga Prałat
Nauczyciel

Danuta Krzyszczyk
Pomoc Nauczyciela

Elżbieta Estkowska
Nauczyciel