Zebry

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Mamy już 6 lat. Przygotowujemy się do szkoły.

Poznajemy litery, liczymy, odkrywamy świat.

Lubimy gry i zabawy ruchowe organizowane w przedszkolnej sali jak i  w przedszkolnym ogrodzie.  

Potrafimy już sami zorganizować sobie zabawę.

Chłopcy chętnie grają w piłkę, dziewczynki lubią zabawę w teatr. Znamy i przestrzegamy zasady kodeksu grupowego.

Aktualności grupy

Nauczyciel

mgr Agnieszka Śmichura

Pomoc nauczyciela

Agnieszka Westerska